Tuesday, May 5, 2009

Bagyo sa Gitna ng Tag-arawNababaliw na yata ang Mundo. Sa buwan ng tag-araw kung saan dapat ay naliligo tayo sa pawis ay ayaw pa yata tumila ang ulan.

Dalawang linggo na ang nakakalipas at magkasunod-sunod pa yata ang mumunting bagyo na namumuo sa ating kalawakan. Sana ay matapos na ang ulan at gumanda na uli ang langit. Ang ganda ng mga asul na ulap sa matingkad na puting kalawakan. Ngumiti na rin sana si Haring Araw, para sa ganoon ay matuloy na ang ating nausyaming piknik at iba pang mga gimik sa tag-init.